Om oss

OM KÖREN

Du kanske har funderat på att gå med i en kör men vet inte vart du ska vända dig. Kanske är Pro Musica en kör som skulle passa just dig!


Vi är en blandad kör med ca 45 körmedlemmar i olika åldrar. Vår repertoar har stor genrebredd, allt från traditionell körmusik med täta klanger till pop- och filmmusik, folkvisa, jazz, tidig musik, sakralt, julrepertoar etc, Ja, allt bestäms av vad vi har för tema till kommande projekt. Med ett spann på 1-1,5 år gör vi ett större konsertprojekt i samarbete med instrumentalmusiker, orkestrar, andra körer eller helt a capella. Utöver våra stora projekt sjunger vi också in julen för dem som inte har möjlighet att ta sig till en konsertlokal.

Kören startade 1962 och har från start präglats av tanken att musik knyter band mellan människor över alla sorters gränser. Den gemenskapen är något av ett signum för oss som vi stärker med  aktiviteter såsom körresor och körhelger som är återkommande inslag i verksamheten.

Låter det intressant? Ta då kontakt med vår körledare Karin Westberg 070-920 61 74, karin.westberg21@gmail.com om du vill ha mer information om kören. Du får gärna komma och lyssna på oss ett par tisdagar innan du bestämmer dig för om du vill ansöka om medlemskap genom att göra vårt inträdesprov. Det vi förväntar oss av dig är ditt engagemang och din vilja att utvecklas som körsångare

.

Tisdagar 18:30 – 21:00 träffas kören för repetition på Björkö gymnasieskola i centrala Linköping.

OM DIRIGENTEN

Karin Westberg, född i Småland men hamnade i Vadstena tack vare sin första

sommar på Internationella Vadstena-akademien. Det blev fler operasomrar med Vadstena-akademien och när det också kom in en östgötsk man i hennes liv satte hon ner sina bopålar mellan Vadstena och Motala. Med solist-, sångpedagog- och operautbildning i ryggsäcken arbetar Karin idag som kulturarbetare med rösten och sången som utgångspunkt i sitt yrkesutövande.

Som sångpedagog har Karin under snart trettio år verkat framförallt inom folkhögskoleutbildningar. Musiklinjerna vid Vadstena och Lunnevads folkhögskolor, Motala Musikpedagoglinje, Teaterlinjen vid Bona folkhögskola m fl, men också kommunala musikskolor, körer, universitetskurser m m. Utöver det sångpedagogiska arbetet har det sceniska arbetet med Vadstenaeleverna legat Karin varmt om hjärtat. Varje läsår innehåller flera sceniska produktioner och avslutas med en komplett operaproduktion. Figaros bröllop, Brudköpet, Tiggarstudenten, Carmen, Trollflöjten, La finta giardiniera är några av de uppsättningar som Karin har regisserat på Vadstena Gamla teater.

Karin arbetar också med olika producentuppdrag, regisserar, föreläser och har sedan våren 2005 även verkat som körledare. Som körsångare har Karin framförallt skolats genom sin tid i Malmö kammarkör under ledning av professor Dan-Olof Stenlund. Många turnéer i Europa och Sverige och där till ett flertal skivinspelningar.  Att själv bli körledare fanns egentligen inte med i planerna. Men efter ett par år med Cantuskören,Vadstena och därefter Motala Manskör fick hon mersmak. Karin är nu inne på sitt åttonde år med Linköpingskören Pro Musica.


Som sångerska har Karin varit engagerad vid Stadsoper Hagen, Tyskland, Norrlandsoperan, Östgötamusiken, samt fria operagrupper. Turnerat i södra Sverige med konserter i alla dess former. Romans, opera, sakralmusik, oratorier, visor, jazz m m.  Tillhörde Comedigruppen sedemera Teater Mitt i Maten under aderton år, som skådespelerska och sångerska.


Ett intressant Östgötauppdrag hade Karin hösten 2005 i samarbete med Östgötamusiken och Vadstena-akademien. Som operasångerska och operaintroduktör i ett unikt projekt riktat till mellan- och högstadiet turnerade hon i Östergötland med den nyskrivna operan ”Huvudsaken” av Karin Bartosch-Edström. Ungdomarna fick genom workshops en introduktion till ”Huvudsaken” innan de såg själva operaföreställningen. Ett fantastiskt sätt att få presentera en musikform som inte självklart finns med i dagens utbildningar och media.